SmarteByer

Faggruppens formål:

Faggruppens formål er:
Faggruppen setter fokus på SmartBy tjenester og løsninger. Formålet er å dele og øke kompetanse og utvikle et nettverk av ulike aktører som er relevante innenfor SmartBy økosystem. Vi ønsker å være en ressurs for dataforeningens medlemmer og som vil bidra til:

  • Økt informasjonsflyt om SmartBy løsninger, tjenester og aktører i det norske markedet
  • En kanal for utvikling av SmartBy muligheter
  • Skape samfunnsdebatt innenfor SmartBy tematikken
  • Et forum hvor kunder og leverandører uformelt kan diskutere SmartBy Muligheter
  • En arena for erfaringsdeling fra SmartBy prosjekt
  • Styrke og oppfordre til flere private og offentlige samarbeid