Service Management

Vil du være med i styret for faggruppen Service Management?

Vår faggruppe jobber aktivt med å fremme IT Service Management som fagområde. Dette skjer gjennom nettverksmøter, seminarer, kurs og utarbeidelse av skriftlige veiledere. Gjennom styrearbeidet og aktivitetene utvider hver enkelt av oss nettverket og kunnskapen innen området. Vi er opptatt av deling av kunnskap og idéer, og derfor er det nyttig for oss å få inn nye styremedlemmer. Vi søker med dette nye styremedlemmer som ønsker å bidra, og vi ønsker særligvelkommen personer som jobber operativt med service management i virksomheter.

Faggruppens formål er:

 • Synliggjøre og spre kjennskap til hvordan tjenestekatalog og tjenesteavtaler etableres og følges opp
 • Samarbeide med andre relevante faggrupper i Dataforeningen og organisasjoner hvor tjenesteavtaler vil være et aktuelt tema
 • Være oppdatert i nasjonal og internasjonal utvikling av metodikk for etablering og forvaltning av tjenesteavtaler (mal og prosess)
 • Vurdere forskjellige målemetoder (verktøy, teknologi, innføring, oppfølging)
 • Sørge for brukerfokus og erfaringsutveksling, bl.a . gjennom medlemsmøter og seminarer
 • Bidra til at best mulig terminologi etableres og benyttes
 • Utarbeide og vedlikeholde veiledning for SLA (Service Level Agreement)
  Veiledningen kan du kjøpe her

Hva gjør vi:

Styret i faggruppen tar initiativ til og/eller tar faglig ansvar for medlemsmøter, seminarer, konferanser og prosjekter. Faggruppen legger vekt på å kombinere presentasjoner av praktiske brukererfaringer med bidrag fra eksperter innenfor fagområdet. Det blir avholdt styremøter ca 1 gang i måneden, men møtes utover dette i mindre grupper når det er behov for det.
Ta kontakt dersom du ønsker å delta aktivt i styret!

Målgrupper
Faggruppen er et forum for de som ønsker å gjøre seg kjent med hvordan tjenestekatalog og tjenesteavtaler kan etableres, innføres og forvaltes, enten denne type avtaler er innført eller ikke i egen virksomhet.

 • Kunder/brukere av IT-tjenester og løsninger
 • Innkjøpere av IT-tjenester og mottakere innenfor dennes organisasjon som har en forventning til hvordan tjenesten blir levert.
 • Markeds-, kunde-, salgs-, og leveranseansvarlige hos IT-tjenesteleverandør
 • Service Level Managere (Service Managere) hos IT-tjenesteleverandør
 • Konsulenter/rådgivere innen Service Management
 • Leverandører av IT-verktøy innen Service Management, spesielt innen overvåking og måling av avtalte tjenestenivåer
 • Ansvarlige innen utdanningsinstitusjoner som fokuserer på Service Management
 • Studenter på universiteter og høyskoler med relevante fag

Bakgrunn:

Hvis du

 • har ansvar for at IT-tjenester/leveranser tilfredsstiller kundenes krav
 • er konsulent innen etablering og forbedring av tjenesteavtaler
 • skal i gang med å etablere tjenesteavtaler i din bedrift
 • er opptatt av kunde-leverandør relasjon
 • ønsker å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon

Da er faggruppen for Service Management noe for deg!