Dataforeningens råd og utvalg

Dataforeningen har i dag ett råd og et utvalg som er bredt sammensatt og har tung kompetanse innen sine områder. Rådet/utvalget brukes som høringsinstanser ved behov, mot myndigheter og media på vegne av foreningen i relevante saker. 

Vi arbeider nå med opprettelse av minst ett nytt råd. Mer informasjon kommer.