3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring)

Faggruppens formål er:

Gruppen er et faglig forum for Dataforeningens medlemmer med interesse for prosjektledelse, program- og porteføljestyring innen Informasjonsteknologi. Gruppens overordnede målsetting er å skape et fagmiljø for utvikling og formidling av kunnskaper, erfaringer, metoder og teknikker innen vårt fagområde. 

Hva gjør vi:

Faggruppen skal tilby sine medlemmer varierte faglige aktiviteter i et stimulerende sosialt miljø. Dette skjer gjennom:
•    Medlems- og nettverksmøter med aktuelle temaer i regi av Den Norske Dataforening, distrikt Sør-Øst
•    Arbeidsgrupper innenfor utvalgte tema som opprettes av faggruppen og som presenteres på nettverksmøter eller konferanser
•    Arrangere konferanser, f. eks Software i samarbeid med andre DND faggrupper
•    Arrangere konferanser, f.eks Prraktisk prosjektledelse i samarbeid med Norsk forening for proskektledelse.
•    Informasjon og fagstoff innen gruppens interesseområder i Dataforeningens publikasjoner

Målgruppe

Faggruppen er et forum for personer som er ansvarlige for eller har interesser innen områdene prosjektledelse, program- og porteføljestyring i offentlig og privat sektor hvor Informasjonsteknologi er en del av arbeidsområdet. Blant disse er:
•    Prosjektledere, programledere, porteføljestyrere med fokus på IT relaterte prosjekter
•    Oppdragsgivere, beslutningstakere, IT-ledere, systemansvarlige og personer med ansvar for IT-prosessforbedringer i egen organisasjon
•    Forskere, lærere, konsulenter og leverandører med interesse for prosjektledelse, program- og porteføljestyring.