Outsourcing & Offshoring

Faggruppens formål er:

Formålet er å skape og bidra med faglig nettverk, faglig fordypning, erfaringsutveksling og informasjonsspredning rundt IT sourcing/outsourcing.

 • Sourcing – bedriftens strategiske valg for å sikre at bedriftens IT behov ivaretas på mest mulig optimal måte, dvs. hvilke tjenester som skal anskaffes fra eksterne tjenesteleverandører og hvilken kompetanse det er strategisk viktig at bedriften besitter selv
 • Offshoring – prosessen med å utkontraktere de enkelte tjenesteområdene.

Dette skal bidra til å øke kunnskapen om sourcing/outsourcing som fagområde, og dele erfaringer rundt opplevde utfordringer og hva som skal til for å lykkes.

Faggruppens målsetning er å ha etablert et anerkjent faglig nettverk for å utveksle informasjon og erfaring rundt outsourcing og offshoring som gir nytte og merverdi for faggruppens målgruppe.
Dette skal oppnås gjennom å;

 • tilrettelegge for utveksling av informasjon og erfaringer gjennom medlemsmøter, seminarer og elektronisk kommunikasjon som internett og e-post
 • tilrettelegge for en balansert fremstilling av fagområdet ved å involvere både kunder og leverandører av IT tjenester
 • trekke inn inspirerende og engasjerte bidragsytere
 • ivareta både bredden i fagområdet og dybden innen enkelttemaer
 • samarbeide med relaterte faggrupper i Dataforeningen
 • samarbeide med relevante organisasjoner og virksomheter i privat og offentlig sektor


Hensikten med en dedikert faggruppe for dette fagområdet er å sette fokus på IT sourcing/outsourcing som fagområde helhetlig sett. Faggruppen ønsker å belyse temaet fra både kundesiden og leverandørsiden, samt dele erfaringer fra sourcing prosessen starter til avtaleperioden er ferdig.
Avhengig av omfanget på de enkelte prosjektene kan sourcing/outsourcing kreve kompetanse innen flere disipliner som for eksempel strategi, IT governance, IT anskaffelser og kontrakter, økonomistyring innenfor IT, service managment, benchmarking, organisasjonsutvikling, prosessorientering osv. Dette kan være relevante temaer for medlemsmøte og seminarer.
Det skjer mye utvikling innenfor fagområdet, som for eksempel nye samarbeidskonsepter, insourcing, multisourcing og offshoring til lavkostland, endring av leveransemodeller og teknologier osv. Dette er med andre ord et fagområde med rask utvikling og mange muligheter – noe mange kan ha glede av å vite mer om.
Dersom det er spesielle temaer du ønsker å vite mer om eller ønsker å dele med andre av faggruppens medlemmer så ta kontakt med styret for faggruppen.

Hva gjør vi:

 • Periodiske møter for medlemmene i faggruppen
 • Konferanser/seminarer med åpen deltagelse
 • Elektronisk utveksling av informasjon
 • Prosjekter

Målgrupper:

Faggruppen har beslutningstagere, kjøpere av IT tjenester og leverandører av IT tjenester i både privat og offentlig sektor som målgruppe

Beslutningstagere:

 • CIO, IT sjefer, økonomisjefer

Kjøpere av IT tjenester:

 • personer innen innkjøp og personer med kontraktsansvar
 • personer med ansvar for kjøp og leveranseoppfølging fra eksterne IT-tjenesteleverandører

Leverandører av IT tjenester:

 • kundeansvarlige
 • ansvarlige for leveranse av IT tjenester