Den norske dataforening

Den norske dataforening (DND) er Norges største IT-faglige forening - et åpent, frittstående forum av og for IT-profesjonelle og avanserte IT-brukere. Vi er det samlende fagmiljø for utøvere og brukere av IT-fagene i Norge. Våre mange fora og arrangementer er foretrukne møteplasser for å styrke egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling med likesinnede.

Vår viktigste oppgaver er å:

 • skape kontakt og fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom personer og virksomheter som gjennom sitt yrke eller personlige interesse er opptatt av de faglige sidene ved informasjonsteknologi og databehandling.
 • belyse problemstillinger vedrørende informasjonsteknologi og databehandling overfor norske offentlige myndigheter, andre faglige sammensluttninger og allmenheten, bl.a. for å bidra til at det generelle kunnskapsnivået om IT heves.
 • sette lys på de menneskelige, organisasjonsmessige og samfunnsmessige konsekvenser av informasjonsteknologien.

Fakta

 • Etablert 1953.
 • Norges største IT-nettverk.
 • Er nøytral, bransjeuavhengig og frittstående forening av og for IT-profesjonelle.
 • Antall medlemmer: Ca. 8000 over hele landet
 • Arrangerer ca. 300 store og små events i året fordelt over hele landet.
 • Ca. 15.000 deltagere (2017)
 • Har som formål å heve IT-kompetansen i Norge.
 • Kunnskapsarena for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring.
 • Engasjerer seg i sentrale temaer tilknyttet bruk av informasjonsteknologi og konsekvenser for samfunnet og det enkelte individ.
 • Dataforeningen har ca 500 fagpersoner som er engasjert i 60 ulike fagmiljøer og 4 forskjellige råd og utvalg over hele landet.