MineData

MineData er ett nettverk i regi av Den norske dataforening, konstituert i 2018. Vårt mål er å skape bevissthet, utvikle anbefalninger til politikere, og promotere utviklingen av standarder og rettningslinjer. 

Vi tar en konstruktiv tilnærming til alle interessenter, inkludert myndigheter og privat sektor. Vi er politisk nøytrale, og representerer ingen arbeidsgivere eller andre interessenter.

Hva vil vi?

Hvem eier mine data i dataøkonomien? Ikke oss, ikke enda. Vi tror at personvern og innovasjon kan forsterke hverandre. 
Det er blitt et kappløp for å skape plattformer der brukere skaper og deler innhold. Dette er vi for lengst kjent med gjennom techgiganter Facebook, Google og Amazon. Men det er også en forretningsmodell du ser bli kopiert i andre bransjer. For eksempel vil bankbransjen vil skape personlige bankopplevelser (tenk Vipps og den nye trenden “Open Banking”). I utlandet ser du forsikringsbransjen gå samme vei, og la deg dele data fra dine fitbits og andre devices. 

Slike tjenester gir gode brukeropplevelser fordi den setter “bruker i sentrum”. Med lineære tjenester kan du ikke påvirke utvalget tjenester du blir presentert. Med brukerstyrte plattformer, deler du data for å få en tilpasset opplevelse.

“Bruker i sentrum” er bra forretning og bra UX. Men det er ikke nok. Vi ønsker at alle individer skal ha full kontroll over sine data - retten til å dele det, slette det, og endre det. De færreste tjenester tilbyr dette i dag. Dessuten så mangler vi retningslinjer, som forhindrer at plattformer kan bli misbrukt, få for mye makt, og at individer mister kontroll over sin egen data.  

Bruker i sentrum er en fantastisk innovasjonsmulighet. Hvis individet kan ha kontroll over sin egen data, og gjøre den tilgjengelig til nye tjenestetilbydere, får individet både kontroll og nytte. Etablerte foretak, små og mellomstore bedrifter, samt startups og innovatører kan få tilgang til data som tidligere har vært i siloer, ikke bare for å ha det - men for å tilby tilpassede tjenester. Dermed kan GDPR være med å demokratisere datatilgangen. Tenk deg en markedsplass for tjenester, men med personvern i sentrum.

Så hvordan får vi til det? Startups som tilbyr PIMS og Data Vaults tilbyr slike tjenester. Disse prinsippene ser vi også i Norge: vi har vært et pionérland hva gjelder gjenbruk av offentlig data, med f.eks. samtykkebasert lånesøknad, MinHelse og kjernejournal, samt nye kommunetjenester under utvikling. 

I krysningspunktet mellom personvern og dataøkonomien, er vårt mandat er å tilrettelegge for retningslinjer, bransjenormer, og informerte borgere og politikere. Vi vil legge til rette for at utviklingen styres i en retning som kommer både individ og samfunn til gode.