Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Formål

Faggruppen har fokus på hvordan arkitekturvalg gjør det mulig å levere forventningsverdi raskere og billigere. Vi dekker alle områder innen løsningsarkitektur og integrasjonsarkitektur. 
 
Temaer vi dekker er blant annet:
•    Service Oriented Architecture
•    Software as a Service
•    Business Process Management Systems
•    Business Rules Management Systems
•    Løsningsarkitektur for utviklere
•    Mulighet til å endre systemet
•    Valg av konstruksjon metodikk
•   Maskinlæring
 
Målgruppe
•    Løsningsarkitekter
•    Integrasjonsarkitekter
•    Systemintegratorer
•    IKT-arkitekter
•    Forretningsarkitekter
•    IT-ledere