Kunstig intelligens og robotikk

Bakgrunn

Norge er i omstilling. Omstilling fra en oljedrevet økonomi til en økonomi i høyere grad basert på digital innovasjon og gründervirksomhet. Kunstig intelligens og robotikk er viktige komponenter i denne digitale omstillingen. For å øke forståelse for denne typen teknologi, potensialet fremover og de mulige utfordringene knyttet til området er faggruppen Kunstig intelligens og robotikk blitt startet opp. 

Faggruppens formål

Gruppen er et faglig forum for Dataforeningens medlemmer med interesse for kunstig intelligens og robotikk. Gruppens overordnede målsetting er å skape et fagmiljø for utvikling og formidling av kunnskaper og erfaringer  innen fagområdet.

Hva vi gjør

Faggruppen tilbyr markedet varierte faglige aktiviteter i et stimulerende sosialt miljø. Dette skjer gjennom:Produsere metodeverk for å ta i bruk kunstig intelligens og robotikk på best mulig måte.

  • Demonstrere og gjøre markedet oppmerksom på verdifulle og fungerende løsninger innen kunstig intelligens og robotikk
  • Referanser på bruk av kunstig intelligens og robotikk enten i det norske, nordiske eller andre markeder
  • Frokostseminar
  • Kurs
  • Konferanser

Målgruppe

Ledelse, ildsjeler og andre som har interesse og nysgjerrighet for kunstig intelligens og robotikk.