Faggruppen Kompetanse, kultur og digitalisering

Faggruppens formål er:

Vi er opptatt av de kravene digitaliseringen i privat og offentlig sektor stiller til kompetanse og kultur. Måten vi jobber på endres og det kommer flere utfordringer fremover.

Vi belyser gode tilnærminger  innen kultur, organisasjonsutvikling, motivasjon, ledelse, hvordan man tiltrekker og beholder de gode hodene i organisasjonen, og søker å gi medlemmene gode praktiske råd.

 

Hva gjør vi:

Styret i faggruppen tar initiativ til og tar faglig ansvar for medlemsmøter, seminarer, konferanser, workshops og prosjekter. Faggruppen legger vekt på å kombinere presentasjoner av praktiske brukererfaringer med bidrag fra eksperter innenfor fagområdet. På denne måten tilbyr vi nettverk,  kompetanseutvikling og erfaringsutveksling 

Vi tar gjerne i mot forslag til tema for aktiviteter. Send epost til Signe Iversen.

Ønsker du å bidra?

Er dette et område DU brenner for og kunne tenke deg å bidra inn i, meld din interesse her.