Faggruppen for IT-kontrakter

Faggruppens formål er:

Faggruppens målsetting er å støtte Dataforeningens medlemmer og øvrige interessenter gjennom:

  • arbeid for bevissthet rundt valg av riktig kontrakt blant ulike IT-kontraktsstandarder i markedet og oppfølging av bruken av disse
  • utvikling av fagområdet IT-kontrakter
  • kursvirksomhet knyttet til bruk av de ulike kontraktsstandardene
  • erfaringsutveksling med brukere, herunder opprettelse av en webside/portal
  • brukerundersøkelser knyttet til anskaffelsesprosesser og bruk av IT-kontrakter
  • forvaltning og oppfølging av Dataforeningens kontraktsstandarder

Hva gjør vi:

 

Gå til PS2000

 

 

 

 

 

 

Faggruppen nedfelte i 2013 en arbeidsgruppe som utarbeidet en ny kontraktsstandard for smidig utvikling: «Dataforeningens kontraktsstandard for oppdragsbasert smidig utvikling av programvare», kalt PS2000 SOL (Smidige Oppdragsbaserte programvareLeveranser).

Kontrakten ble første gang presentert på faggruppens arrangement IT-kontraktsdagen den 10. september 2013.
 

PS2000 SOL rgb150 200px.png

Bakgrunn:

Faggruppen består av et styre med 12 medlemmer, som er valgt og sammensatt av fire rådgivere, fire fra kunde- og fire fra leverandørsiden. Av de fire rådgiverne er to juridiske rådgivere.

Faggruppen arbeider med forvaltning av PS2000 kontraktsstandarden og tilhørende kontraktsstandarder.
•    Faggruppen reviderer, forbedrer og utgir supplerende standarder og veiledninger
•    I tillegg oversettes alle standardene til engelsk
•    Vi avholder seminarer, driver erfaringsutveksling og deltar i debatter om IKT-kontrakter
•    Faggruppen møtes hver måned

 

Faggruppens medlemmer:

Jørgen Petersen, leder, Promis
Lars Frode Haugen, Computas
Mari Benkow, Difi
Eivind Kåresen, NAV
Erik Bollestad, DSS
Frithjof Fredriksen, Bekk Consulting
Frode Sæter, Haavind Advokatfirma
Haakon Brandtzæg, Capgemini
Kathrine Breistøl, Timebox
​Svein Hauge, Statens Vegvesen
Trine Vabog, Simonsen Vogt Wiig
Nils-Petter Kristiansen, Sopra Steria AS