DNDs CRM-Community


Faggruppens formål er:

DNDs CRM-Community, tidligere faggruppen CRM, er et nettverk for ledere som er opptatt av den gode kundeopplevelsen, lønnsomme kunder, kundens livstidsverdi og andre elementer rundt salg, markedsføring og kundehåndtering.

CRM-Community har sete i Den Norske Dataforening fordi svært mye av arbeidet rundt disse temaene forankres i forskjellige IT-system eller -verktøy. Vi understreker allikevel at nettverket vil bruke minimal tid på å diskutere programvare. Hovedfokus vil være kundestrategi og -filosofi. Aktuelle spørsmål som tas opp er:

  • Hvordan skape en kundestrategi?
  • Hvordan implementere denne?
  • Hvordan forankre strategien på øverste ledernivå?
  • Hvordan kommunisere den fra ledernivå og ut i de ytterste ledd?
  • Hvem er de lønnsomme kundene?
  • Effektiv markedsføring
  • Automasjon
  • Hvordan skape forståelse internt for at noen kunder er mer lønnsomme enn andre?
    og andre relevante spørsmål som blir til mens vi møtes.


Hva gjør vi:

CRM-Community har egen ressursgruppe som arrangerer møter om CRM. Disse er gratis for medlemmer i Den Norske Dataforening.

Har du forslag til tema du ønsker belyst, ønsker du selv å bidra med foredrag, eller ønsker du å være vertskap for et kommende frokostmøte? Ønsker du å bidra i en av ressursgruppene?
Kontakt John Walle.

Ønsker du å delta som sponsor/utstiller i tilknytning til nettverkets aktiviteter?
Kontakt Laila Katnosa.

Årlig arrangerer vi CRM-dagen. Det har vi gjort siden 2006. Konferansen er Dataforeningens årlige møteplass for deg som jobber med marketing, salg og service. Konferansen har  hvert år samlet mellom 150-200 deltakere.
Dykk ned i arkivet, se tema og program fra alle CRM-dagene her.

CRM-Community'en er også etablert på Meetup. Bli med oss.