Forretningssystemer og Logistikk

Faggruppens formål er:

Formålet med logistikk er å knytte markedet, distribusjonsnettverket, produksjonsprosessene og innkjøpsprosessene sammen slik at kundenes opplevde servicenivå er høyt og kostnadene holdes på et lavt nivå.

Faggruppen for Forretningssystemer og Logistikk er et innovativt og rådgivende kompetansenettverk for forretningsprosesser, trender og IT-anvendelser innen forsynings- og verdikjedeledelse. 

Faggruppen er åpen for alle og skal tilstrebe å gi ny kunnskap til ledende roller innen logistikk, transport, innkjøp, lagerstyring, distribusjon, IT-ledelse, arkitektur, samt andre som har interesse for fagfeltet. Faggruppen vektlegger deling av kunnskap og erfaringsutveksling på tvers av bransjer og teknologi.

Hva gjør vi:

ERP-systemer
En gang per år avholder faggruppen, i samarbeid med Bo Hjort Christensen (professor ved BI), et fagseminar som «tar pulsen på» ERP-markedet. Seminaret bygger videre på en tradisjon som strekker seg tilbake til sent 90-tall. Konferansen henvender seg til mellomstore og store virksomheter som enten ønsker en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som står foran en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess. For de sistnevnte vil konferansen fungere som en «startpakke» der forskjellene mellom løsningsalternativer, implementeringspartnere og anskaffelsesmodeller kommer tydelig frem.

Seminarer med fokus på teknologi innenfor logistikk
Faggruppen avholder også seminarer med fokus på teknologi innen feltet logistikk. Eksempelvis ble det i 2015 avholdt et miniseminar med fokus på RFID-teknologien og praktisk bruk av denne i klesindustrien og olje / gass. Andre typiske seminarer som avholdes er bedriftsbesøk, som for eksempel, besøk til helautomatiserte lagerbygg med tilhørende foredrag.

Medlemsmøter
Vi avholder regelmessige medlemsmøter. Tema for disse vil variere og annonseres i god tid på våre nettsider. Eksempelvis kan tema for disse møtene være Big Data, omnikanalstrategier og Internet of Things. Faggruppen er også en viktig medspiller i større arrangement i regi av Dataforeningen og vil i økende grad bruke sosiale medier, som Facebook, Linkedin og Meetup, for å få mer effektiv deling av kunnskap og erfaringer.