Cloud Computing

Faggruppens formål er:

Dataforeningens faggruppe for Cloud Computing har som hovedformål å bidra med økt kunnskap om skytjenester for alle medlemmer enten man er innkjøper, leverandør, bruker eller på annen måte involvert i skytjenester. 

Skytjenester har i vår tid blitt en stadig mer omfattende og betydningsfull industri, som omfatter tunge økonomiske interesser, komplekse juridiske problemstillinger og ikke minst interessante teknologiske nyvinninger og konsekvenser for den enkelte bruker. 

Faggruppen vår fokuserer på alle disse perspektivene, og flere til, i tett samråd med medlemmene. 

Vi ønsker å være en ressurs for medlemmene i forbindelse med praktiske problemstillinger knyttet til skytjenester, som for eksempel i forbindelse med anskaffelser og vurdering av tilhørende juridiske og kommersielle muligheter og utfordringer. 

En del av våre oppgaver er å organisere nettverksmøter og seminarer for medlemmer og andre interesserte hvor vi ofte inviterer eksterne foredragsholdere med spesifikk ekspertise fra bransjen om aktuelle temaer innen skytjenester.

Vi ønsker også å se inn i krystallkulen og bidra med informasjon om den rivende utviklingen av og veien videre for skytjenester. Dette omfatter for eksempel behandling av personopplysninger i skyen under GDPR, utviklingen av sikkerhetsområdet innenfor skytjenester, grenseflaten mot "Edge"-computing og fremveksten av kunstig intelligens, smarte løsninger og "Internet of Things".