Virksomhetsarkitektur

Faggruppens formål er:

•    Bidra til utbredelse og utvikling av virksomhetsarkitektur som fagområde - fordi vi tror dette fagområdet har en viktig rolle å spille i utvikling av virksomheter og samfunn
•    Faglig møteplass for virksomhetsarkitekter
•    Fokus på virksomhetsarkitektur som redskap for styring og ledelse
•    Sette forretning foran IT
•    Informasjon til interessenter innen forretning og IT
•    Samhandling med andre faggrupper i Dataforeningen -  virksomhetsarkitektur berører de fleste fagområder

Hva er virksomhetsarkitektur:

Virksomhetsarkitektur dreier seg om helhetlig og langsiktig utvikling av virksomheter, for å få organisasjon, arbeidsprosesser, IT-systemer, teknologi og andre ressurser til å utvikles i takt og fungere sammen . Virksomhetsarkitekter må samspille med en rekke aktører, inkl. toppledelse, produktledelse, prosjektledelse og fagspesialister.  Metoder, standarder og verktøy er i sterk utvikling, internasjonalt og i Norge. Stadig flere virksomheter ansetter en eller flere virksomhetsarkitekter, eventuelt i team med ulike fokusområder under ledelse av en overordnet virksomhetsarkitekt.

Hva gjør vi:

•    Frokostseminarer o.l. i egen regi
•    Seminarer og konferanser sammen med andre faggrupper
•    Organisering av kurs
•    Etablering av fokusgrupper inne utvalgte områder

Hva du kan gjøre:

•    Ta kontakt om du er interessert i å bidra i faggruppen. Husk: Det er morsomt å være med der det skjer. Kontaktperson: Silje Endsjø, tlf 91901087
•    Gi forslag til aktiviteter, fokusgrupper eller annet