Om Dataforeningen Østlandet

Dataforeningen Østlandet utgjør den største delen av foreningen og vi håndtere arrangementer som bl.a. Yggdrasil, EDOK, Software, CRM, Emnekart og ERP-utfordrerdagen.

Om du vil bidra til en av våre eksisterende fagmiljø  eller ønsker å være med å etablere nye. Du kan enten ta direkte kontakt med oss på post@dataforeningen.no, direktekontakt med prosjektansvarlig for en faggruppe eller  kontakte oss for etablering av ny faggruppe.